Wieża bramna w Braniewie

Wieża bramna w Braniewie 

Wieża bramna w Braniewie stanowiła fragment XIII wiecznego zamku biskupiego, łączyła zamek z podzamczem i z częścią murów obronnych. Zamek już nie istnieje, pozostała gotycka wieża. 

Dolna część wieży pochodzi z XII w., a jej górna część z XVIII w., ozdobne gzymsy natomiast powstały w XIX w. W dolnej części wieży znajdował się otwór służący niegdyś do przejazdu. Wieża bramna została wzniesiona na planie kwadratu, posiada trzy kondygnacje. Wewnątrz bramy znajdują się schody prowadzące do niedostępnego pomieszczenia kaplicy usytuowanej na trzeciej kondygnacji.

Zabytkową Wieżę bramną znajdziemy w Braniewie nieopodal kościoła św. Katarzyny, 100 m. od niego. 

No votes yet

54.381766864715, 19.825828908994

Miejscowosc
Drogi