Bazylika św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie

Bazylika św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie

Bazylika Mniejsza św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie to potężna XIV wieczna budowla z cegły wzniesiona w stylu gotyckim. Kościół był budowany etapami na planie wydłużonego prostokąta. W efekcie powstała halowa świątynia posiadająca trzy nawy, których zwieńczenie stanowią gwiaździste sklepienia. Ogrom tej majestatycznej świątyni może świadczyć o zamożności mieszkańców Braniewa, ich hojności dla kościoła, a także o wysokiej roli jaką pełniło miasto w tamtych czasach. 

W wieku XIX Kościół św. Katarzyny przebudowano w stylu neogotyckim wzbodacając budowlę o schodkowy szczyt. Kościół św. Katarzyny został zniszczony podczas II wojny światowej. Niemieckie wojska wysadziły wieżę, większa część kościoła została zniszczona. Przez wiele lat kościół popadał w ruinę, jednak w latach osiemdziesiątych XX wieku został odbudowany i odrestaurowany. W 2001 r. Kościół św. Katarzyny w Braniewie podniesiono do rangi bazyliki mniejszej.

Budowla Bazyliki św. Katarzyny dumnie prazentuje się w panoramie Braniewa i jest wspaniałym przykładem architektury neogotyckiej. Wnętrze tej monumentalnej świątyni jest puste i przestronne, a wyposażenie nowoczesne. Prezbiterium bazyliki zdobią rzeźby gotyckie.  

W Bazylice św. Katarzyny oddaje się kult błogosławionej Reginie Protman z Braniewa, która założyła Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny. Jest to największe Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny na obszarze Warmii. 
 

No votes yet

54.381075169505, 19.824391663785

Miejscowosc
Drogi